El món de la climatització ha cambiat molt. Existeixen diverses opcions de calefacció orientades a la reducció del consum i de l’impacte en el medi ambient. A Ekosolar tenim experiència en cadascuna d’aquestes solucions i t’oferim un servei de qualitat i proper.

Solucions de calefacció eficients

Calefacció amb caldera de gas

En comparació amb les calderes tradicionals de gasoil, el butà o els radiadors elèctrics, les calderes de gas natural ofereixen una solució econòmica i respectuosa amb el medi ambient.

El metà (o gas natural) s’extreu directament de jaciments naturals i no precisa de cap procés de transformació per ser utilitzat. És l’energia fòssil menys contaminant i amb major rendiment energètic. La seva distribució a través de canalitzacions permet reduir també l’impacte mediambiental, evitant el seu transport amb mitjans que contaminen.

Aquesta forma de distribució sumada amb el baix cost de processament permeten reduir el seu cost, fent-lo una energia més barata.

A més a diferència d’altres combustibles, el gas natural no genera sutge ni diòxid de sofre, i emet un 45% menys de diòxid de carboni que el carbó i un 30% menys que el petroli.

Calefacció amb terra radiant

A diferència dels radiadors tradicionals, el terra radiant ofereix molts avantatges:

  • És el sistema ideal per a instal·lacions d’energies renovables com energia solar o l’aerotèrmia.
  • S’aconsegueix un major confort tèrmic, ja que la calor es distribueix de forma uniforme per les estances.
  • Permet estalviar entre un 20 i un 10% en relació a un sistema de calefacció convencional.
  • És una instal·lació més saludable, ja que no genera corrents d’aire que moguin la pols. A més, evita també la sequedat i la baixa humitat evita l’aparació d’àcars.
  • Evita l’ocupació d’espai a les estances on s’instal·la i no té afectació estètica.

Calefacció amb aerotèrmia

Les calderes basades en aerotèrmia són un sistema innovador i molt recomanat, ja que pemeten generar calor a partir d’energia elèctrica amb un consum molt baix.

Aquest sistema utilitza l’energia present en l’aire exterior transformant-la en calor o fred. Amb aquest sistema s’aconsegueix extreure fins a un 77% de l’energia de l’aire.

Un sol aparell permet aprofitar aquesta energia generada per utilitzar-la tant en la calefacció, la refrigeració (aire conidicionat) com en l’aigua calenta sanitària.

Gràcies al seu baix consum elèctric, l’aerotèrmia és un sistema ideal per alimentar amb sistemes de generació d’energia solar fotovoltaica.

Passos que seguirem per instal·lar la teva calefacció

Visita en 24-48 hores

Quan contactis amb nosaltres, acordarem una visita en els propers 1 o 2 dies.

En aquesta visita comprovarem les possibilitats d’instal·lació de la millor aerotèrmia per a casa teva o per a la teva empresa.

Pressupost

En base a la vista, elaborarem un pressupost a mida per a la teva instal·lació.

Tràmits administratius i organització

Ens encarreguem de tot. No t’has de preocupar de res. En 3-5 dies farem tots els tràmits administratius i organitzarem el muntatge i instal·lació de la teva nova calefacció.

Instal·lació i muntatge

En només 1 mes tindràs la teva nova calefacció instal·lada i en ple funcionament, començant a estalviar des del primer dia i generant un gran benefici per al medi ambient.

Demana el teu pressupost